{ Τελευταία νέα }

Σε εκποίηση υλικού προχωρά ο ΟΣΕ στο νεκροταφείο βαγονιών των Λαχανόκηπων

 

Κατηγορίες: Τελευταία νέα

Σε εκποίηση υλικού προχωρά ο ΟΣΕ στο νεκροταφείο βαγονιών των ΛαχανόκηπωνΣε εκποίηση θα οδηγηθεί το άχρηστο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό που έχει εγκαταλειφθεί περισσότερα από 30 χρόνια στο λεγόμενο νεκροταφείο βαγονιών του ΟΣΕ, στους Λαχανόκηπους Νέας Ιωνίας στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Η πώληση αυτού του υλικού σύμφωνα με τον ΟΣΕ αποτελεί προτεραιότητα, ενώ στο εξής «τα οχήματα που αποσύρονται της κυκλοφορίας, εφόσον χαρακτηριστούν άχρηστο υλικό, παραμένουν στον ΟΣΕ και εκποιούνται από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εκποίησης παλαιού και άχρηστου υλικού, το δε προϊόν της εκποίησης κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του δημοσίου».
 
Στο νεκροταφείο της Νέας Ιωνίας έχουν εγκαταλειφθεί ντιζελάμαξες, αυτοκινητάμαξες, βαγόνια-εστιατόρια, σκευοφόροι και εκατοντάδες βαγόνια (περισσότερα από 1.000). Σε έκταση 1.500 στρεμμάτων πάνω σε έντεκα σιδηροδρομικές γραμμές, παράλληλα με τις ενεργές του δικτύου, ρημάζουν ακόμη και μηχανές έλξης, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μουσειακά.

Ο ΟΣΕ επτά χρόνια μετά τον τελευταίο διαγωνισμό για την πώληση των βαγονιών, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε, δηλώνει ότι προχωρά διαδικασίες για την εκποίησή τους.
 
«Ο ΟΣΕ με στόχο την αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων μέσων για τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, την αποσυμφόρηση των γραμμών και εγκαταστάσεων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος έχει θέσει ως προτεραιότητα την εκποίηση του χαρακτηρισμένου άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με αυστηρή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και κανόνες διαφάνειας με διαγνωστικές διαδικασίες πλειοδοσίας», αναφέρεται σε επιστολή του Οργανισμού στη διαδικτυακή έκδοση «Σιδηροδρομικά Νέα».

«Στο πλαίσιο αυτό από το 2011 -μετά και τη βελτίωση του ισχύοντος κανονισμού- με στόχο την πλήρη εξασφάλιση της διαφάνειας στις πωλήσεις άχρηστου υλικού, ο ΟΣΕ έχει διενεργήσει 15 διαγωνιστικές διαδικασίες πώλησης άχρηστου τροχαίου και μη τροχαίου υλικού με σημαντικά ωφελήματα. Αυτήν την περίοδο εξελίσσονται διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίηση 204 οχημάτων του μετρικού δικτύου της Πελοποννήσου.

Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά, επειδή στις προηγούμενες δεν κατατέθηκαν προσφορές», υποστηρίζει ο ΟΣΕ.

Τα οχήματα δύνανται να εκποιηθούν, ως έχουν, αλλά και ως σκραπ, το δε τίμημά τους προκύπτει έπειτα από ζύγιση με τιμή μονάδας ανά κιλό και προϋπολογιστικά με βάση το απόβαρο του οχήματος.

Εντός των προσεχών ημερών και με τήρηση όλων των κανόνων δημοσιότητας επαναλαμβάνεται η διαδικασία με δυνατότητα προσφορών ανά περιφερειακή ενότητα επιδιώκοντας την καλύτερη συμμετοχή και τον ανταγωνισμό.
 
Τα βαγόνια διαλύονται και στέλνονται στο χαλυβουργείο. Ένας ελάχιστος αριθμός, περίπου 3%, από τα βαγόνια που αποσύρονται μετατρέπονται από επιχειρηματίες σε εξοχικές κατοικίες, γραφεία ή αποθήκες.

Πηγή Μακεδονία

:TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ___