Ένα ποτήρι με νερό

Διακοπή νερού σε Αμπελόκηπους και Χαριλάου