Νερό βρύσες

Διακοπή νερού σε κέντρο και Καλαμαριά