Ένα ποτήρι με νερό

Διακοπή νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης