Βρύση ποτήρι

Διακοπή νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης