Νερό βρύσες

Διακοπή νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης