Ποτήρι με νερό κάτω από βρύση

Διακοπή νερού στη Θεσσαλονίκη