Διαλυνάς: Η υπόθεση δεν θα φτάσει μόνο στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αλλά και στο ειδικό τμήμα του ΟΗΕ