Διαμόρφωση προϋπολογισμού τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

* Γράφει η Γιώτα Ντερέκα

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αποτελεί ένα από τα πλέον challenging κομμάτια του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης,  δεδομένης της ύπαρξης κατά βάση,  δαπανών και συνεπώς της αναγκαιότητας σημαντικής χρηματοδότησης των απαιτούμενων κεφαλαίων από τις προσοδοφόρες δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό και αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους καλύτερους επαγγελματίες.

Γιατί χρειάζεται ένας επιχειρηματίας προϋπολογισμό για την επιχείρησή του;

Η σύσταση ενός ρεαλιστικού και άρτιου προϋπολογισμού μιας επιχείρησης αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη απαίτηση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής, τον ορθό προγραμματισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας της, αλλά και ουσιαστικό εργαλείο για την ανάπτυξή της.

Στους τομείς ενός τμήματος HR που θα πρέπει απαραιτήτως να αναλυθούν και να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό ενός οργανισμού, περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Αναζήτηση προσωπικού
 • Λειτουργία & αναβάθμιση κέντρου αξιολόγησης (assessment center)
 • Οργάνωση τακτικών / εκτάκτων εκδηλώσεων
 • Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή ημέρες καριέρας, κ.ά.
 • Διαμόρφωση & διατήρηση σχέσεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
 • Εκπαίδευση στελεχών
 • Επιβράβευση & κινητοποίηση
 • Διαμόρφωση δελεαστικού πακέτου παροχών
 • Δράσεις team building, ενέργειες κοινωνικής ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες, κ.ά.
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη & χορηγίες
 • Αναδιοργάνωση εταιρείας, τμήματος, ρόλων, κλπ
 • Τεχνολογική αλλαγή
 • Διασφάλιση ασφάλειας & υγιεινής στο χώρο εργασίας

Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ορθή αποτύπωση των εξόδων είναι η χάραξη και εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής HR.

Η στρατηγική HR έχει ποικίλες διαστάσεις (είδος δράσεων, διαμόρφωση προοπτικών εξέλιξης, τακτική αξιολόγηση, αναβάθμιση στελεχών), και περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες, συνήθως με μετρήσιμο κόστος και ποσοτικά ή ποιοτικά οφέλη. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων ενός στελέχους μεμονωμένα ή ενός τμήματος με στόχο την υποστήριξη μιας νέας υπηρεσίας, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διενεργείται εσωτερικά, αλλά συνήθως συνεπάγεται την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη. Τόσο το κόστος (χρήματα, χρόνος), όσο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (πωλήσεις, αποδοτικότητα) είναι μετρήσιμα.

Κύριος παράγοντας κοστολόγησης μιας δραστηριότητας είναι η επαναληψιμότητα και επομένως, η ορθή συμπερίληψη μιας δράσης σε έναν προϋπολογισμό απαιτεί σαφή προσδιορισμό της συχνότητας. Ενδεικτικά, στα πλαίσια της στρατηγικής Employer Branding και αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ως Εργοδότη Επιλογής, οι επιχειρήσεις οργανώνουν τακτικές επισκέψεις (ομιλία, ημερίδα, εκπαίδευση) σε Πανεπιστήμια, οι οποίες συνεπάγονται μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες δαπάνες για εξοπλισμό, ενημερωτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένα εταιρικά έντυπα και έξοδα διαφήμισης. Τα οφέλη στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άμεσα, αλλά διαφαίνονται σταδιακά στην αγορά εργασίας μέσω της αυξανόμενης ζήτησης από πλευράς στελεχών για συνεργασία.

Ένας εύστοχος προϋπολογισμός για το τμήμα HR συνεπάγεται την ανάλυση κάθε ενέργειας σε υποδιαστάσεις, για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά σε κάποια δράση με στόχο το team bonding και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως μια μονοήμερη εκδρομή με πεζοπορία ή ξενάγηση σε έναν υδροβιότοπο. Το κόστος για την επιχείρηση μπορεί να αναλύεται σε απασχόληση εμπλεκομένων συναδέλφων στην οργάνωση, μίσθωση ξεναγού, δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού, αγορά σνακ για τους εργαζομένους, κάλυψη των εξόδων κίνησης ή μίσθωση λεωφορείου. Το όφελος σε αυτή την περίπτωση αφορά στην ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον, καθώς και στην αποφόρτιση και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη συνεργασία βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, συνεπώς σε υψηλότερη παραγωγικότητα.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού διαδραματίζει επίσης η προσεκτική αποτύπωση και ανάλυση των παρελθοντικών δεδομένων, καθώς και η κατά το δυνατό πλησιέστερη στην πραγματικότητα πρόβλεψη στοιχείων. Ιστορικά στοιχεία, όπως το κόστος προηγούμενων ενεργειών επιβράβευσης στελεχών, παλαιότερες προσφορές συνεργατών, αλλά και κρίσιμα KPIs, όπως το Employee Turnover Rate, οδηγούν σε πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το κόστος λειτουργίας ενός κέντρου αξιολόγησης, το κόστος δημοσίευσης αγγελιών, το κόστος εισαγωγής νέων συναδέλφων, κ.ά.

Συντάκτης: Γιώτα Ντερέκα

HR Generalist, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στη Φοβερά Προστασία Α.Ε.

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως