{ Τελευταία νέα }

«Διαύγεια»: Αναρτήθηκε η απόφαση για τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών στον χώρο του Πολιτισμού

Μηνιαίο επίδομα σε επαγγελματίες της τέχνης, του πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς


Κατηγορίες: Οικονομία

«Διαύγεια»:  Αναρτήθηκε η απόφαση για τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών στον χώρο του ΠολιτισμούΑναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με τα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με τα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.
 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ισχύουν τα εξής:
Πηγή: https://www.eklogika.gr/news/Anarththhke-sth-Dia%CF%85geia-h-KYA-me-ta-metra-sthrikshs-twn-ergazomenwn-ston-politismo--27-10-2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
Στα πρόσωπα του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α? 177) είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 ?) ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, εφόσον: 
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος, 
β) δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 
 
Άρθρο 2 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση -υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάση του άρθρου 20 του ν.4722/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρονως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α?75), ανά μήνα και απολογιστικά στις αρχές του επόμενου μήνα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. 
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την κατηγορία στην οποία υπάγονται. 
 
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και έλεγχου των ακόλουθων στοιχείων που τηρούνται: 
α. στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr για τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, 
β. στον e-ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ξεναγών, 
γ. στα τηρούμενα μητρώα των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αρ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Βϋ 1547 και Β? 1841), όπως ισχύει, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
δ. στο Π. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς. 
 
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α της με αριθ. πρωτ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Βϋ 2268) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

 Περισσότερες πληροφορίες στο https://diavgeia.gov.gr/f/minfin
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ