{ }

Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας


Κατηγορίες: Συνέδρια - ημερίδες

Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Χώρος: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Διεύθυνση: 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, 57001
Θέρμη
: Χάρτης
Πληροφορίες: πως πάω Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Τιμή: από 0.00

Πότε: 01/01/1970
Ημέρες & Ώρες
Πέμπτη: 10:00
Παρασκευή: 10:00
Σάββατο: 10:00

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 2- 4 Απριλίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στη Θέρμη.

«Ερμηνεύοντας τις ταυτότητες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας»
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο «Ερμηνεύοντας τις ταυτότητες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 2- 4 Απριλίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στη Θέρμη.
Η θεματική του συνεδρίου εστιάζει στους διαφορετικούς τρόπους σκιαγράφησης, αποτύπωσης και πρόσληψης της ταυτότητας από τους Προϊστορικούς Χρόνους μέχρι και την Ύστερη Βυζαντινή Εποχή, μέσα από τους επιστημονικούς κλάδους της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και άλλων συναφών πεδίων, όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία. Στόχοι είναι αφενός η ενθάρρυνση νέων ερευνητών να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους και αφετέρου η δημιουργία ενός παραγωγικού διαλόγου.
 
Επιμέρους θεματικοί άξονες:
• Η πρόσληψη της ταυτότητας στις αρχαίες γραμματειακές πηγές
• Η αναζήτηση ταυτοτήτων μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα
• Η κοινωνική και πολιτική παράμετρος της ταυτότητας
• Οικονομία – Νομισματική – εμπόριο
• Ταφικά έθιμα
• Θρησκεία και Λατρείες
*Οι θεματικές ενότητες είναι δυνατό να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις προτάσεις που θα υποβληθούν.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές εν ενεργεία, καθώς και σε κατόχους διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 λεπτά και μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
 
Δήλωση συμμετοχής:
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν τα εξής
• Τον τίτλο και την περίληψη του θέματός τους σε περίπου 200 λέξεις μαζί με 5 λέξεις κλειδιά
• Ονοματεπώνυμο
• Ιδιότητα
• Πανεπιστήμιο φοίτησης
• Τηλέφωνο επικοινωνίας
• E-mail
Οι περιλήψεις μαζί τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να σταλούν έως και τις 15
Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Για
οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στην παραπάνω ηλεκτρονική
διεύθυνση.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ