Διήμερο Συνέδριο ΕΑΝΔιΘ – ELSA για το Εργατικό Δίκαιο

Διήμερο Συνέδριο ΕΑΝΔιΘ – ELSA για το Εργατικό Δίκαιο