Πέτρος Φιλιππίδης

Δίκη Φιλιππίδη: «σχέδιο για να μοιραστεί η πίτα στο θέατρο»