Δήλωση Πρόεδρου ΟΜΜΘ και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την Ημέρα της Ευρώπης