Δήλωση θανάτου στο Μητρώο της ΔΟΥ

Προτού προβούμε στη διαδικασία της δήλωσης θανάτου στο μητρώο της ΔΟΥ, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:  

Α) Η δήλωση υποβάλλεται πάντα στην ΔΟΥ που ανήκει ο θανών.

Β) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που δεν είχε κλείσει θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διακοπής αυτής (ημερομηνία διακοπής ορίζεται η ημερομηνία θανάτου).

Γ) Η συμμετοχή σε εταιρεία ως μέλος ή (και) ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δεν επηρεάζει την όλη διαδικασία.

Δ) Έχει επιτευχθεί διασύνδεση των τμημάτων Ληξιαρχείου με την ΑΑΔΕ. Η δήλωση θανάτου και η διακοπή σχέσης γίνονται αυτόματα, δεν δύναται όμως να φανούν οι κληρονόμοι και η αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (σε χηρεία) για τον / την σύζυγο.

Για να προχωρήσουμε στην δήλωση θανάτου στο μητρώο της ΔΟΥ  θα πρέπει να συγκεντρώσουμε και να προσκομίσουμε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 
  • Πιστοποιητικό εγγυητέρων συγγενών 
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
  • Ευκρινή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του/των κληρονόμου/ων 
  • Έντυπο Μ1
  • Έντυπο Μ7

Με την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, ο κάθε πολίτης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σύνδεσης στο taxisnet δύναται να αποκτά πρόσβαση σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα παραπάνω έγγραφα, αλλά και να αναλύσουμε ορισμένες εξαιρέσεις αναλόγως την περίπτωση.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο τηρείται στο ληξιαρχείο του αρμόδιου Δήμου. Αρμόδιος Δήμος ορίζεται ο Δήμος στον οποίο ανήκει ο τόπος θανάτου ή ο χώρος ταφής του.  

Ο τρόπος άντλησης του εγγράφου αυτού γίνεται μέσω της σελίδας gov.gr, ακολουθώντας  την διαδρομή: Οικογένεια 🡪 Απώλεια 🡪 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 🡪 Είσοδος στην Υπηρεσία 🡪 Συνέχεια 🡪 Σύνδεση (με τους κωδικούς taxis).

Μόλις συνδεθείτε και εφόσον επιβεβαιώσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ορθά, το σύστημα σας ανοίγει έναν πίνακα, όπου καταχωρείτε βασικά στοιχεία θανόντα (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ημερομηνία γέννησης) και στην συνέχεια το ίδιο το σύστημα σας οδηγεί προς την έκδοση του εγγράφου.

Διαφορετική διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που η ημερομηνία θανάτου αφορά το χρονικό διάστημα από  31/12/2012 και παλαιότερα.

Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθώντας την παραπάνω ηλεκτρονική διαδρομή, θα εμφανιστεί μήνυμα ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο ληξιαρχείο. 

Για να εκδοθεί σε αυτή την περίπτωση το έγγραφο, ακολουθείται η  διαδρομή:  Οικογένεια 🡪 Απώλεια 🡪 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 🡪 Αιτήσεις προς ΚΕΠ.

Εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται στην πρώτη περίπτωση, εδώ θα απαιτηθεί η καταχώριση email και τηλεφώνου σε πρώτη φάση, τα στοιχεία του δελτίου ταυτοποίησης σε δεύτερη και  στην Τρίτη και τελική φάση τα εξής:

α) Ημερομηνία και τόπος θανάτου,

β) Ληξιαρχικό γραφείο δήλωσης θανάτου,

γ) αριθμός δελτίου ταυτότητας και διεύθυνση κατοικίας του θανόντα.

Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε ΚΕΠ επιθυμεί ο αιτών για την παραλαβή (υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να αποσταλεί στο δηλωθέν mail, απαλλάσσοντας τον αιτούντα να προσέλθει σε ΚΕΠ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Πρόκειται για έγγραφο το οποίο αναφέρει βασικά στοιχεία των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος (κυρίως τέκνων και συζύγου). Τηρείται στον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών.  Η διαδικασία έκδοσης είναι πανομοιότυπη με αυτή της ληξιαρχικής πράξης (Οικογένεια 🡪 Απώλεια 🡪Πιστοποιητικό εγγυητέρων συγγενών).

Απευθείας ηλεκτρονικά μπορεί να εκδοθεί  μόνο αν έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο πιστοποιητικά, τα στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο αντίστοιχα (του τόπου κατοικίας του θανόντος).

Α) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείο: Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι μέχρι και τις 8/3/2013 δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.

Β) Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου:   Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι από την 1/3/2013 έως και σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.

Τα παραπάνω εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας solon.gov.gr και ακολουθώντας την εξής διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 🡪 Αιτήσεις / Πιστοποιητικά. Αφού καταχωρηθούν οι κωδικοί taxis, επιλέγεται το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο και η  επιλογή «Πιστοποιητικό Διαθηκών». Εκτός από τα βασικά στοιχεία του θανόντος που θα απαιτηθούν, θα πρέπει να επισυναφθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου στο αντίστοιχο πεδίο.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης, απαιτούνται επιπλέον τα εξής: 

  • Πιστοποιητικό διαθήκης
  • Πρακτικό δημοσίευσης και περιεχόμενο
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης

Για την έκδοση των παραπάνω ακολουθείται πανομοιότυπη διαδικασία. 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΟΥ (Μ1 & Μ7)

Τα έντυπα αυτά μπορούν να αντληθούν από το link https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon (έντυπα μητρώου)

Μ1: Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του θανόντος που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο α του εντύπου με υπογραφή στο πεδίο «Ο Δηλών»

Μ7:  Στο πλαίσιο α συμπληρώνονται πάλι τα στοιχεία του θανόντος (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), ενώ στο πλαίσιο β τα στοιχεία των κληρονόμων.

 

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως