Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 50 ατόμων για την κάλυψη αναγκών

Ο  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Έργων Συντήρησης & Σημάνσεων του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 50 ατόμων για την κάλυψη αναγκών.