το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου,

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Χοροί μνήμης»