Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης: Διευρυμένες υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, εξυπηρετούν πολίτες στην υποβολή αιτήσεων για: αναπηρικά-προνοιακά επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και επίδομα γέννησης.

Παράλληλα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Συμβουλευτικής με ενέργειες υποστήριξης και ολιστικής προσέγγισης ανέργων και εργαζομένων για ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει:

α) Δράσεις για καλύτερη αυτοπαρουσίαση

 • σύνταξη ή βελτίωση βιογραφικού σημειώματος
 • σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • συγκέντρωση συστατικών επιστολών και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • προετοιμασία για συνέντευξη

β) Δράσεις αναζήτησης θέσεων εργασίας

 • διερεύνηση και διάγνωση αναγκών
 • προσδιορισμός επαγγελματικού στόχου- διαμόρφωση επαγγελματικού πλάνου
 • ενημέρωση και βελτίωση των τεχνικών αναζήτησης εργασίας με τη χρήση ιστοσελίδων
 • ενημέρωση για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • ενημέρωση και προώθηση σε προγράμματα κατάρτισης ΟΑΕΔ, προγράμματα επιδοτούμενης
 • επιχειρηματικότητας για νέους/ες, για δημιουργία ΚοινΣΕπ
 • καταγραφή και αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας
 • ενεργοποίηση επαγγελματικού δικτύου

γ) Δράσεις υποστήριξης στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

 • υποστήριξη στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων κοινωφελούς εργασίας και προετοιμασία φακέλου
 • υποστήριξη στη δημιουργία μητρώου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
 • υποστήριξη στην εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, για σύζευξη με εργοδότες και καθημερινή ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρέχεται βραχύχρονη συμβουλευτική υποστήριξη ατομική, ζεύγους, οικογένειας, παιδιών-εφήβων και αφορά σε δυσκολίες λόγω άγχους, τραυματικών γεγονότων, ανατροφής τέκνων, διάθεσης κλπ μετά την καταγραφή του πολίτη ως ωφελούμενου του Κέντρου Κοινότητας και τη λήψη του σχετικού ιστορικού. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το αίτημα απαιτεί μακροχρόνια δέσμευση στη θεραπευτική σχέση, γίνεται παραπομπή στον κατάλληλο κρατικό φορέα.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για διάφορες νομικές υποθέσεις (υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ) καθώς και παραπομπή αυτών σε αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

Τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν κατόπιν ραντεβού:

Κέντρο Κοινότητας Ανατολικού Τομέα (Κλεάνθους 57 και Λαμπράκη ) τηλ. 2313318560

Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα (Ειρήνης 4, Βαρδάρης) τηλ. 2310526055

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε το ραντεβού των εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομογένειας από όλο τον κόσμο