Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης: Νέο ωράριο στα δημοτικά ταμεία