Δημόσια διαβούλευση για τις αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες

Οι αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες (parcel lockers) και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους σε πανελλαδικό επίπεδο αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η ΕΕΤΤ έως τις 10 Μαρτίου 2023.

Οι θυρίδες θεωρείται ότι αποτελούν έναν εύχρηστο και ασφαλή τρόπο παραλαβής-αποστολής- επιστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων, δεδομένου ότι τοποθετούνται συνήθως σε σημεία εύκολης πρόσβασης (π.χ. εμπορικά κέντρα, πρατήρια καυσίμων). Οι παραλήπτες λαμβάνουν μέσω SMS ή e-mail ειδικό κωδικό πρόσβασης με τον οποίο ξεκλειδώνουν τη θυρίδα και παραλαμβάνουν τα αντικείμενα. Επίσης, ενημερώνονται για τη διαδικασία και το χρονικό διάστημα παραλαβής.

Σύμφωνα με μελέτες της ΕΕΤΤ για την εγχώρια ταχυδρομική αγορά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές των κρατών μελών, η εγκατάσταση θυρίδων αναμένεται να ενταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς την ώρα συλλογής/παράδοσης (μπορεί να πραγματοποιηθεί 24 ώρες την ημέρα επί 7 ημέρες την εβδομάδα) χωρίς την ύπαρξη προσωπικού του παρόχου. Χάρη στο συνεχές ωράριο λειτουργίας τους, οι αυτοματοποιημένες θυρίδες θεωρείται ότι αποτελούν μια αποτελεσματική λύση για τη μείωση αποτυχημένων παραδόσεων.

Τα πλεονεκτήματα που εντοπίζουν οι εταιρείες ταχυμεταφορών είναι κυρίως τα ακόλουθα:

Για τους χρήστες

– Ευελιξία ως προς τον χρόνο παράδοσης/παραλαβής.

– Πολλαπλές επιλογές ως προς το σημείο παράδοσης/παραλαβής.

– Μείωση των εξ επαφής συναλλαγών.

Για τις εταιρείες ταχυμεταφορών

– Καλύτερη εξυπηρέτηση χρηστών.

– Αποτελεσματικότερος προγραμματισμός δρομολογίων και μείωση λειτουργικού κόστους.

– Αποδοτικότερη διαχείριση σε περιόδους υψηλής ζήτησης (π.χ. περίοδοι εκπτώσεων).

Στόχος της ΕΕΤΤ, μέσω της διαβούλευσης, είναι να αναδειχθούν οι απόψεις χρηστών, εταιρειών και φορέων κυρίως σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

– Βελτιώσεις στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

– Αποδοτική ανάπτυξη δικτύων. Σχεδιασμός δικτύων ανοιχτής πρόσβασης για όλους τους παρόχους.

– Γεωγραφική διασπορά δικτύων, κυρίως σε περιοχές με χαμηλό εμπορικό ενδιαφέρον ή χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

– Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για τη λειτουργία θυρίδων.

– Οριζόντιες υποχρεώσεις για την εγκατάσταση θυρίδων σε δημόσιους χώρους. Αξιοποίηση θυρίδων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους δημόσιους φορείς.

Το κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο www.eett.gr και διαρκεί από 09.01.2023 έως 10.03.2023 και ώρα 15:00, ήτοι 61 συνολικά ημέρες, προκειμένου να παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη εύλογος χρόνος να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του συνημμένου κειμένου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, επωνύμως, τις παρατηρήσεις τους, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική γλώσσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση postalservices@eett.gr.


Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως