Ξενάγηση στο μουσείο

Δωρεάν ξενάγηση στην έκθεση «Για μια φλόγα που καίει. Αρχαιότητες και Μνήμη, Θεσσαλονίκη – Μακεδονία [1821-2021]».