Οδικό τμήμα Θέρμης Γαλάτιστας

Δόθηκε στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα της Ε.Ο Θέρμη – Γαλάτιστα