ΕΟΔ

Δράση «Γίνε διασώστης για μία μέρα με την ΕΟΔ» στην παραλία Θεσσαλονίκης