Δωρεάν ξενάγηση στην υπόγεια πόλη «sub terra πόλις» XVI από την Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης

Δωρεάν ξενάγηση στην υπόγεια πόλη «sub terra πόλις» XVI από την Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης