{ }

ΕΑΠ: Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα - αναλυτικά οι θέσεις - εγγραφές

 

Κατηγορίες: Εκπαίδευση

ΕΑΠ: Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα - αναλυτικά οι θέσεις - εγγραφέςΠροπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), αναλυτικά θέσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά, κόστος

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ αριθ. 54040/28.11.2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών .
 
- Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
- Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών. 
- Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.
- Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00.  Διαβάστε περισσότερα εδώ
 
► Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Πρόγραμμα Θέσεις
- Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
- Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)
 
► Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης
Πρόγραμμα Θέσεις
- Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)
- Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)
- Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)
- Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (200 θέσεις)
-  Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ (125 θέσεις)
- Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (250 θέσεις)
- Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)
- Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (150 θέσεις)
- Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300 θέσεις)
- Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (200 θέσεις)
- Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)
- Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)
- Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ (60 θέσεις)
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ