ΕΕ: Οι δυσκολίες στην προμήθεια εμβολίων στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής