ΕΕ προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες- Η Κοινή Ανακοίνωση των 27 ηγετών