Άρειος Πάγος

Εγκρίθηκε η μεταστέγαση των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων στον Άρειο Πάγο