Εικαστική δράση «Tης Γειτονιάς η Άνοιξη, Μητσαίων 10» στο Ξενοδοχείο «Gatto Perso»