Εικόνα υποβάθμισης στην ακτή του Καλοχωρίου λόγω ρύπανσης