Κουνούπι

Έκτακτοι ψεκασμοί σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία λόγω μεγάλης αύξησης ακμαίων κουνουπιών