Περιπολικό

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις scrap στη Θεσσαλονίκη - Δεν έκοβαν αποδείξεις

Πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης οχημάτων της προτεραιότητας EMPACT, για το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας.

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν, την 10 και 11 Οκτωβρίου 2022, έλεγχοι σε επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap), στη Θεσσαλονίκη, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Στην πρώτη εταιρία, να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και να μην έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, για την αγορά παλαιών μετάλλων.

Στη δεύτερη εταιρία, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού.

Στην τρίτη επιχείρηση, να μην έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, για αγορά παλαιών μετάλλων (scrap), βάρους 1.080 κιλών και αξίας 21.600 ευρώ.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΠΕΚΑ και ΣΕΠΕ) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης οχημάτων της προτεραιότητας EMPACT, για το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, με την κωδική ονομασία «MOBILE 5».

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.