Ένα ελληνικό ορεινό ξενοδοχείο για τρίτη φορά στην κορυφή του κόσμου ως  World's Leading Eco-Lodge

Ένα ελληνικό ορεινό ξενοδοχείο για τρίτη φορά στην κορυφή του κόσμου ως World's Leading Eco-Lodge