Ένας στους τρεις αντιμετωπίζει μακροχρόνια προβλήματα μετά την Covid