Πυλώνας ηλεκτρικού ρεύματος

Ενεργειακές επιδοτήσεις - Επιδότηση βάσει της κατανάλωσης