{ Τελευταία νέα }

ΕΝΦΙΑ: Αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από την καταβολή του


Κατηγορίες: Οικονομία

ΕΝΦΙΑ:  Αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από την καταβολή τουΕΝΦΙΑ: Αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από την καταβολή του

Απαλλάσσονται για το 2020 πλήρως από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις που ψηφίστηκε στην Βουλή. 
Ακολουθούν οι δικαιούχοι και οι προυποθέσεις.
 
Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης ( 100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
1.Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος ήτοι:
 
-Έγγαμος (με τρία εξαρτώμενα μέλη):16.000 ευρώ
 
-Έγγαμος (με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη): 17.000 ευρώ
 
-Έγγαμος (με 5 εξαρτώμενα μέλη): 18.000 ευρώ
 
-Έγγαμος (με δύο εξαρτώμενα μέλη, το ένα με αναπηρία 80% και άνω): 15.000 ευρώ
 
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
 
3. Ο φορολογούμενος ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, αν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας.
 
Σημειώνεται ότι η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) . Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την Εφαρμογή των ΔΟΥ “Καταχώρηση Αναπήρων “ή από τα αρχεία των ΚΕΠΑ ή εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος , από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2016. Επιπλέον επισημαίνεται πως εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα εκδοθούν στα τέλη Αυγούστου και η πρώτη δόση πληρωμής θα πρέπει να γίνει έως το τέλος Σεπτεμβρίου και οι επόμενες δόσεις ανά μήνα μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021. Οι δόσεις φέτος αυξήθηκαν από σε 6.
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ