Νοσηλεύτρια ΕΟΔΥ

Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για περιστατικό της νόσου Hansen (λέπρα)