Επιχειρηματικότητα

Επιχειρήσεις και σωστή διαχείριση - Οι αποφάσεις κλειδιά

* Γράφει ο Τόκας Γεώργιος

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις από την ίδρυσή τους και έπειτα, είναι το πρόβλημα της εξεύρεσης αλλά και της ορθολογικής διαχείρησης κεφαλαίων έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους, που δεν είναι άλλοι από την μεγιστοποίηση του πλούτου τους.

Οι τρείς μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και να εξεταστούν σοβαρά από κάθε επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της είναι:

α. Η επένδυση δηλαδή ποιά στοιχεία ενεργητικού/περιουσιακά στοιχεία θα αποκτήσει η επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.  

β. Η χρηματοδότηση δηλαδή ποιό θα είναι το ύψος των κεφαλαίων που θα δεσμευτούν στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της χρηματοδότησης αλλά και το είδος της εξαρτάται από τις ευκαιρίες επενδύσεων αλλά και την συνολική εικόνα που επικρατεί στο περιβάλλον από το οποίο θα προέλθουν τα κεφάλαια.

γ. Η διανομή κερδών με την οποία θα αποφασιστεί ο τρόπος που θα διανεμηθούν τα κέρδη στους εταίρους και στις λοιπές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Όλες οι αποφάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται με την αρχή ότι ο βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης και κατά συνέπεια η μεγιστοποίηση του πλούτου της. 

Στα πλαίσια αυτών των λειτουργιών ο επιχειρηματίας θέτει σκοπούς και παίρνει διάφορες αποφάσεις που ικανοποιούν τον ευρύτερο στόχο της επιχείρησης που δεν είναι άλλος από την μεγιστοποίηση κερδών. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται ουσιαστικά με πηγές και χρήσεις κεφαλαίων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης αλλά και τον κίνδυνο. Έτσι σε κάθε απόφαση θα πρέπει να εξισορροπείται η αποδοτικότητα και ο κίνδυνος.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο σκοπός της επιχείρησης που είναι «η μεγιστοποίηση της αξίας της ή του πλούτου των μετόχων της» δεν είναι πολλές φορές σύμφωνος με τους στόχους της και αυτό φαίνεται από την απόφαση διανομής κερδών.

Τι σημαίνει αυτό

Πολλές φορές ο στόχος της επιχείρησης είναι η επιβίωσή της γεγονός που οδηγεί σε αποφάσεις χαμηλότερης αποδοτικότητας και κινδύνου δηλαδή σε αποφάσεις που απλά ικανοποιούν τους εταίρους της επιχείρησης και δεν μεγιστοποιούν τον πλούτο τους. Άλλωστε και οι αβεβαιότητες του περιβάλλοντος επιβάλλουν στις επιχειρήσεις μια τέτοια συμπεριφορά.

Με τον όρο κέρδος εννοείται το ποσό που πρόκειται να διανεμηθεί στους μετόχους της επιχείρησης ή στον ιδιοκτήτη, συν τις αποσβέσεις που είναι τα κεφάλαια τα οποία θα επαναεπενδυθούν στην επιχείρηση.

Στην πράξη όμως περισσότερη βαρύτητα έχει το μέρισμα δηλαδή το ποσό το οποίο διανέμεται ανά μετοχή γιατί αυτό αντικατοπτρίζει την απόδοση την οποία προσδοκά ο επενδυτής-ιδιώτης από την επένδυσή του.

Έτσι ενώ είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να έχει επάρκεια ιδίων κεφαλαίων ώστε να χρηματοδοτεί η ίδια την μεγιστοποίηση της αξίας της αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προσδοκία εισοδήματος από τους επενδυτές και κατά συνέπεια σε δυσαρέσκεια τους και πτώση της φήμης της επιχείρησης, η οποία αντικατροπτίζεται από την πτώση της τιμής της μετοχής της.

Για αυτό τον λόγο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις που θα παρθούν για την χρηματοδότηση, να αποτελούν ένα κομβικό σημείο για κάθε επιχείρηση όπου με την σωστή στρατηγική και την αποτελεσματική  διαχείριση να επιφέρει θετικά οφέλη αρκεί να παρθούν έγκαιρα και μεθοδικά.

Συντάκτης: Τόκας Γεώργιος  *Τομέας Ίδρυσης Εταιρειών ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως