Επιδότηση πάγιων δαπανών: Από σήμερα Δευτέρα 31/5 οι αιτήσεις - Δικαιούχοι και ποσά

Σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατ. ευρώ προκειμένου οι τελευταίες να καλύψουν τμήμα των φορολογικών και ασφαλιστικών εξόδων τους.

Με την υποβολή μόνο του εντύπου Ε3 στο οποίο δηλώνονται οι πάγιες επαγγελματικές δαπάνες και όχι της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να υποβάλουν έως τις 17 Ιουνίου 2021 την αίτηση στην πλατφόρμα mybusinessSupport προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης παγίων δαπανών και να λάβουν από το κράτος το «κουπόνι» που θα χρησιμοποιήσουν για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του έτους.

Με αυτή τη διορθωτική κίνηση το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να σβήσει τις «φωτιές» που άναψε στους λογιστές – φοροτεχνικούς η υπουργική απόφαση για την επιδότηση παγίων δαπανών η οποία δίνει χρονικό περιθώριο 17 ημέρων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων χωρίς να έχει ανοίξει ακόμη το Τaxisnet για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων.

Η παράγραφος 4 της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών η οποία ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που θεωρούν πως δικαιούνται – καθώς τα κριτήρια υπαγωγής θα ανακοινωθούν εκ των υστέρων- επιδότηση παγίων δαπανών θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 17 Ιουνίου με προϋπόθεση την υποβολή και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των λογιστών, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ζήτησαν διορθώσεις.

Το αίτημά τους θεωρήθηκε λογικό καθώς η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη 28/5 αλλά μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν σήμερα μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα, όχι μόνο δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων τους αλλά δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα ούτε η απόφαση για το τύπο και περιεχόμενο του εντύπου Ν της δήλωσής τους.

Η προθεσμία της 17ης Ιουνίου για την επιδότηση παγίων δαπανών θεωρείται πάντως ασφυκτική από τους λογιστές ενώ όπως αναφέρουν πέραν του προβλήματος με το χρονοδιάγραμμα η υπουργική απόφαση δεν ξεκαθαρίζει όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να λάβουν τα «κουπόνια» καθώς δεν ορίζει ως κριτήριο για την υποβολή των αιτήσεων οι επιχειρήσεις «να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019» όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Τα κριτήρια θα ξεκαθαρίσουν μετά την υποβολή των αιτήσεων. Από την απόφαση προκύπτει πάντως πως πιθανότητες να λάβουν επιδότηση για τις ακάλυπτες πάγιες δαπάνες τους έχουν σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες και επιτηδευματίες που έχουν χτυπηθεί από την πανδημία. Από φωτογράφους και αρχιτέκτονες, έως κατασκευαστές επίπλων, λιανέμπορους και ξενοδόχους, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η επιδότηση παγίων δαπανών, αφορά μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχει τη μορφή πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ανοίγει η πλατφόρμα – Δικαιούχοι

Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ανοίξει σήμερα 31/5 την πλατφόρμα myBusisessSupport μέσω της οποία θα τρέξει το πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε παραθέτει στο παράρτημα εκατοντάδες Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που δικαιούνται επιδότηση των παγίων δαπανών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση και την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021, ενώ επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • – απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
  • – ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
  • – έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • – είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • – είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
  • – δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό στήριξης

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τα δύο βήματα

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν από τις 31 Μαΐου 2021, οι επιχειρήσεις, που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών:

  • – Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  • – Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Μαρία Βουργάνα – ot.gr

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως