Επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την προαπαιτούμενη ουσιαστικά, ενεργειακή επιθεώρηση στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». Σύμφωνα με την προδημοσίευση του προγράμματος, το οποίο σημειωτέον έχει τονώσει το ενδιαφέρον του Ξενοδοχειακού Κλάδου σε μια διαφαινόμενη υποτονική τουριστική περίοδο, ο Πράσινος Τουρισμός αποτελεί μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, με ορίζοντα τετραετίας, για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000 – 400.000 €.


Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη, στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαθέτει ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζει τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων, (1/07/2010 – 10/09/2010) σε χρόνο απολύτως πολύτιμο για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο και παρέχει τη διενέργεια της απαραίτητης ενεργειακής επιθεώρησης στα πλαίσια ολοκληρωμένης σύνταξης και υποβολής του φακέλου.


Πιο συγκεκριμένα προβαίνει:
Στην καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας και νερού, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στην ξενοδοχειακή μονάδα, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης αυτών. Στόχος αυτής είναι η απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του ξενοδοχείου, με βάση το οποίο θα γίνει ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στην εν λόγω μονάδα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, μπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά επίπεδα:
Οικονομικά οφέλη, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν με βάση το κόστος της εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά οφέλη προέρχονται όχι μόνο από την προφανή μείωση του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας και νερού, αλλά και από την αύξηση της αξίας του κτιρίου, τη βελτίωση της απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη μείωση του κόστους συντήρησης κλπ.
Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση της μονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων της ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία και αποδοτικότητά της.
Περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορούν κυρίως τη μείωση των εκπομπών του CO2 ή/ και άλλων ρύπων (αέρια θερμοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με την παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης.
Στη συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες και σύγχρονες τεχνικές λύσεις από αξιόπιστους προμηθευτές για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.
Στην εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου που, στηριζόμενο στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης, τους στόχους που έχουν τεθεί και τις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης θα μεγιστοποιήσει την πιθανότητα έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου κατά τη φάση της αξιολόγησης.
Παράλληλα με τη θέσπιση πραγματικών και εφικτών στόχων, διασφαλίζεται η τελική επιχορήγηση της επένδυσης, καθώς βασικό κριτήριο της τελικής χρηματοδότησης είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.


Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr


Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr


http://www.atlantisresearch.gr  •   info@atlantisresearch.gr  •   © ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως