Έπιπλα, πρόβατα και πετρέλαιο: 369 πλοία αποκλεισμένα στη Διώρυγα του Σουέζ