Επίσκεψη της Αντιπρυτάνεως Ευσταθίας Παπαγεωργίου στο Κτίριο της Φ.Α.Α.Θ.