Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Το cityportal.gr σας συστήνει και σας παρουσιάζει
τις Κλινικές,
τα Διαγνωστικά Κέντρα
και τους Ιατρούς της Θεσσαλονίκης,
προσφέροντας σας τη δυνατότητα να γνωρίσετε
τις πιο επιλεγμένες προτάσεις για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών σας.

Επιλέξτε Ιατρική Κατηγορία ή Ειδικότητα Ιατρού