Έρευνα: Θετικά επηρέασε η ΔΕΘ τους τζίρους των καταστημάτων στο κέντρο της πόλης

Έρευνα: Θετικά επηρέασε η ΔΕΘ τους τζίρους των καταστημάτων στο κέντρο της πόλης

Αύξηση τζίρου κατά τη διάρκεια της 84ης ΔΕΘ, δήλωσαν πως είχαν 38% των επαγγελματιών του κέντρου της Θεσσαλονίκης, την ίδια στιγμή που 45% δεν είδαν κάποια αλλαγή και μόνο 16% δήλωσαν μείωση τζίρου. Μάλιστα η μέση αύξηση που είδαν οι επαγγελματίες άγγιξε το 23% στα εισοδήματα τους.
Όσον αφορά τους πελάτες που μπαίνουν στα καταστήματα τους κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, 37% δήλωσαν πως είναι περισσότεροι νέοι πελάτες, 49% δεν είδαν κάποια αλλαγή και 10% είδαν περισσότερους παλιούς πελάτες.
Σημαντικό το γεγονός πως 75% των πελατών που μπαίνουν στα καταστήματα εκείνη την περίοδο είναι από Ελλάδα (εσωτερικός τουρισμός), 31% από την Ευρώπη, 29% από τα Βαλκάνια, 11% από Ασία και 7% από την Αμερική, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των επαγγελματιών.
Ως σημαντικότερο πλεονέκτημα της διοργάνωσης της ΔΕΘ, οι επαγγελματίες δήλωσαν πως είναι προσέλκυση επισκεπτών/κόσμου με 59% ενώ ως μεγαλύτερο μειονέκτημα της ΔΕΘ είναι το κυκλοφοριακό που δημιουργείται με 75%.
Τέλος, αν μπορούσαν να ζητήσουν ένα πράμα από τη διοίκηση της ΔΕΘ, οι περισσότεροι επαγγελματίες θα ήθελαν μειωμένα εισιτήρια (23%), αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού (16%) και πάρκινγκ (9%) ως πρώτες και αυθόρμητες επιλογές. 
Η έρευνα έγινε από την ierax analytix με προσωπικές συνεντεύξεις σε 360 επαγγελματίες του κέντρου στα καταστήματα που εργάζονται, από τις 11 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.