Έρευνα: Το προφίλ των ατόμων με ροπή στην παραπληροφόρηση