πάρκο Χαριλάου

Εργασίες αναβάθμισης του πρασίνου στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή