Διαγράμμιση

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης -Σερρών