Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης στα Κοιμητήρια της Λητής