Η οδός Μοναστηρίου

Εργασίες στη γέφυρα Μυτιληνάκια επί της οδού Μοναστηρίου