Εργα

Εργασίες συντήρησης στην οδό Μαρίνου Αντύπα στην ανατολική Θεσσαλονίκη